מחלקת הנישואין
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל       

 

המסמכים/העדים הנדרשים

 

לפתיחת תיק נישואין

 

1. תעודת זהות עם ספח עדכני (מצב אישי, כתובת מגורים). כל מסמך אחר לא יתקבל.

2. אגרה על סך 708₪ (סכום זה כפוף לתקנת אגרות של המשרד לשירותי הדת).

3. תעודת נישואין של ההורים.

4. תושבי ישראל המתגוררים בחו"ל, דרך קבע, צריכים להמציא אישור מבי"ד אורתודוכסי מוכר על מצב מעמדם האישי.

5. כל מי שנולד בחו"ל  או שהוריו לא נישאו בארץ, עליו לפנות לבית הדין לצורך אישור יהדות.

6.ניתן לבצע "אימות הסכם ממון" על ידי משרדינו, על הזוג להעביר את ההסכם עד שבועיים לפני החתונה לאישור הרב הראשי(אגרה בעבור הסכם ממון-274 ש"ח).על הזוג לשלוח שני עדים/עדות .

מי יכול לשמש כעדים/עדות:

1. עדים/עדות שמכירים את הנרשמים היכרות אישית.

2. מעל גיל  18.

3. שאינם קרובי משפחה .

 

על העדים/עדות להצטייד בתעודה מזהה.

 

ניתן להעיד על שני בני הזוג רק אם מכירים את שניהם היכרות אישית.

 

גרוש/גרושה:

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

- תעודת גירושין ומעשה בית דין מקוריים.

- תעודת זהות מעודכנת כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה.

- גרוש/ה שהתגרשו בחוץ לארץ או בבית דין פרטי צריכים אישור מיוחד מבית דין רבני מוסמך, שיאשר את תעודת הגירושין.

במקרה שהכלה גרושה – על החתן להביא אישור (מרב או מגבאי בית הכנסת), בו הוא מתפלל, שאינו כהן.

ד.גרוש/גרושה אזרחית:

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

- אישור מבית דין רבני על מצבם האישי – "היתר נישואין".

- צילום של המסמך האזרחי של הגירושין.

ה. אלמן/אלמנה:

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

- תעודת פטירה מקורית( ממשרד הפנים) של בן/בת הזוג / תעודה מחוץ לארץ צריכה

אישור מבית דין רבני.

- תעודת זהות מעודכנת כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמן/אלמנה.

ו. עולים חדשים/ילידי חו"ל

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

- אישור יהדות מבית דין רבני או מבית דין לבירור יהדות שהוסמך לכך על ידי הרבנות הראשית לישראל.

- תעודת עולה

- תעודות יהדות ורווקות מחוץ לארץ צריכות אישור מיוחד מבי"ד רבני מוסמך שיאשר את המסמכים.

- אם היו נשואים אזרחים מחוץ לארץ, יש להמציא פס"ד מבית דין רבני על היתר נישואין.

- על העולים מאתיופיה להמציא, לפני פתיחת התיק, אישור יהדות רק מרבנים מוסמכים:

הרב הדנה שליט"א, הרב אמיר מניסטו שליט"א-חדרה.

 

 

 

תושבי חוץ – תייר/תיירת:

בנוסף למסמכי זיהוי והאגרה, יש להביא:

- תעודת יהדות ואישור על מעמדם האישי מבי"ד מוסמך במקום מגוריהם.

- העתק כתובת הורים.

- דרכון.

הנושא גרושה, גיורת, חלוצה ומי שאביה נכרי, עליו להביא אישור שאינו כהן מגבאי בית הכנסת או מרב שכונה במקום מגוריו.

ז. גר/גיורת:      

כל גר / גיורת הרוצים להינשא צריכים לקבוע פגישה עם כבוד הרב אריאל יעקב שליט"א – רב העיר, לפני פתיחת התיק.

בנוסף למסמכי זיהוי והאגרה, יש להביא:

- תעודת גיור מקורית מבי"ד רבני או מבית דין שהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לעסוק בענייני גיור.

- אישור המרת דת ממשרד הדתות, במקרה שהגיור נעשה בארץ.

- תעודת גיור מחוץ לארץ צריכה אישור מבי"ד  רבני מוסמך שיאשר את תעודת הגיור.

ח. מאומץ/מאומצת:

- יש להמציא פסק דין  על האימוץ מביה"ד הרבני האזורי – אצל כבוד הדיין-  הרב בן-שמעון שליט"א.

ט. חלוצה:

בנוסף למסמכי זיהוי והאגרה, יש להביא:

- תעודת חליצה מבית דין רבני מוסמך.

- תעודת פטירה מקורית של בעלה שנפטר בארץ או בחוץ לארץ.

י. מאומץ או מאומצת:

צריכים להמציא פסק דין רבני מהדיין נסים בן שמעון- ראב"ד בבית הדין הרבני ת"א, שדרות דוד המלך 33, טלפון: 03-6086666.

 

הערות כלליות

כדי למנוע אי נעימות בזמן הרישום, על בני הזוג למלא אחרי ההוראות והנהלים. אגף הנישואין לא יוכל לבצע את הרישום אם לא ימולאו כל הפרטים הנחוצים, שנתבקשו בני הזוג להביא על ידי הרב הרושם.

- בן/בת זוג מתחת לגיל 18 חייבים להופיע עם ההורים, לצורך חתימה.

- בן/בת זוג שטרם מלאו להם 17 שנה, חייבים להמציא פסק דין מבית המשפט המחוזי.

 

הדרכות לחתנים וכלות

המסורת היהודית מקדישה מחשבה רבה לעיצוב חיי הנישואין. לאור זאת, העמדנו לרשות הזוגות העומדים להינשא הדרכה ע"י רבנית, אשר בשיחה פרטית תדריך אתכם בענייני טהרת המשפחה ותסייע לכם בקביעת מועד הנישואין.

מועד הדרכה נוסף מתקיים כעשרה ימים לפני מועד החתונה, אשר בה יעסקו ביתר הרחבה בנושאי חיי האישות היהודיים. תקשורת בין אישית. הדרכה זו עורכת כשעתיים בערך ובתום ההדרכה          תקבל הכלה אישור מהרבנית שיצורף לתיק הנישואין. ניתנת גם אפשרות הדרכה לחתן החפץ בכך. במעמד ההדרכה תקבל הכלה שי ספר בנושא טהרת המשפחה.

 

תעודת כשרות

אין עורכים חופה וקידושין במקום שאין לו תעודת כשרות מהרבנות המקומית. יש להמציא אישור על כשרות המזון במקום הנישואין ולצרפו לתיק הנישואין.

על המקום בו מקיימים את מעמד החופה וקידושין להיות סגור בשבתות וחגים.

 

חדש ! הקלק לפתיחת תיק נישואין באינטרנט