מחלקת הנישואין
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
חדש ! הקלק לפתיחת תיק נישואין באינטרנט

מועדי עריכת חופות

להלן רשימת הימים בהם לא נערכות חופות ועל כן מומלץ לתאם את קביעת תאריך הנישואין עם הרבנות לפני קביעת מועד הנישואין באולם.

 

- אין עורכים נישואין בימי צום, אלא במוצאי "צום גדליה" ובמוצאי "עשרה בטבת".

- מוצאי שבת/חג וחול המועד.

- ראש השנה (א-ב בתשרי)

- יום כיפור (י' בתשרי)

- סוכות ושמחת תורה (י"ד – כ"ב בתשרי)

- בליל צום עשרה  בטבת (י' טבת)

- פסח (ט"ו – כ"ב ניסן)

- שבועות (ו' סיון)

- בליל י"ז בתמוז

 

ספירת העומר

בימים אלו קיימים מנהגים שונים בין העדות לעניין עריכת חופה:

בני עדות המזרח  - נוהגים שלא לשאת אישה מי"ד בניסן עד י"ט באייר ומי"ט באייר ואילך.

בני עדות אשכנז -  נוהגים שלא לשאת אישה מי"ד ניסן ועד ראש חודש סיון (א' סיון) למעט "ל"ג בעומר" י"ח אייר (עד השקיעה) ו"יום ירושלים" כ"ח באייר (יש שהתירו גם בר"ח אייר).

 

בין המצרים

בני עדות המזרח - נוהגים שלא לשאת אשה מר"ח אב (א' אב) ועד י' באב.

בי עדות אשכנז-    נוהגים שלא לשאת אשה החל מי"ז בתמוז ועד י' באב.

 תאריכי נישואים לשנת תשע"ז 2017

מיום רביעי ט"ז ניסן תשע"ז (12.4.17),  ועד יום חמישי, כ"ט אייר תשע"ז (25.5.17) ביום,

עריכת חופות וקידושין אסורה לחלוטין , פרט לימים ותאריכים שצוינו בטבלה דלהלן:-

 

הימים שמותר להנשא לכל העדות

היום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

הנימוק להיתר

ראשון

 

 

ל' ניסן

 

26.4.2017

 

ראש חודש

 

שני

 

א' באייר

 

27.4.2017

 

ראש חודש עד השעה 18.00

 

 

 

 

 

בל"ג בעומר מותר להנשא לאשכנזים בלבד !

היום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

הנימוק להיתר

חמישי

י"ח באייר

14.5.2017

ל"ג בעומר כל היום

עד השעה 18:00

שישי

י"ט באייר

15.5.2017

מתאריך זה ואילך מותר להינשא לבני עדות המזרח בלבד.

 

 

*מיום חמישי כ"ט אייר תשע"ז (25.5.2017) בערב ועד יום שני ט"ז בתמוז תשע"ז (10.7.2017 ) לא קיימת כל הגבלה בעריכת חופות לכל העדות.