"והתקדשת והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרמש על הארץ"
(ויקרא י"א-מ"ד)

התורה הבדילה את עם ישראל מכל האומות גם בתחום האכילה והשתייה . הלכות כשרות המזון וההשגחה על שמירתן מבטיחות שהמאכלים והמשקים יהיו ראויים הן מבחינת הדין והן מבחינת ההגיינה והבריאות.

אנו שמחים להגיש בזה לציבור הנכבד רשימת מקומות  שעומדים בפיקוח הרבנות רמת גן ומידע מפורט על עניני כשרות.
מחלקת הכשרות של הרבנות והמועצה הדתית ברמת גן מפקחת על כל תחומי הכשרות בעיר : באיטליזים, מעדניות, חנויות למוצרי בשר קפוא, אולמות, מסעדות, מזנונים, פצריות, קונדיטוריות, מפעלים וכו'.

במחלקת הכשרות פועלים רבנים, מפקחים, ראשי מנקרים ומשגיחים המומחים בנושא והמסורים לתפקידם,אשר אינם חוסכים כל מאמץ לביצור חומת הכשרות בעיר לבססה ולהרחיבה, כדי שתהיה אפשרות לצבור תושבי רמת-גן והמבקרים בה לאכול ולקנות במסעדות, איטליזים וכו'. כשהצרכן נכנס למסעדה, איטליז וכו' או בכל מקום שמוכרים בו מזון, צריך לבדוק שתהיה במקום תעודת הכשר מהרבנות רמת-גן בת תוקף מהשנה הנוכחית. אם אין תעודה כזו, פרוש הדבר שאין במקום זה פיקוח כשרות מהרבנות המקומית ועלולים חס וחלילה להיכשל במאכלים אסורים, כגון בשר נבילות וטריפות, או שאר איסורים. אין להסתמך על שום תרוץ או "הסבר" מבעל העסק על העדר תעודת כשרות.

יש אפשרת לברר כל בעיה או שאלה בעניני כשרות במחלקת הכשרות בשעות המשרד, בטלפון מס' 03-6153118.
בעל עסק למוצרי מזון, המעוניין בקבלת תעודת הכשר מהרבנות רמת גן, מוזמן לפנות למחלקת הכשרות  בשעות הפתיחה של המשרד, בטלפון 03-6153119

אנו מקוים שמידע כשרות זה ינחה אתכם בקנית מוצרים לשביעות רצונכם, יהי רצון שלא תצא מכשלה מתחת ידינו ויהי' שולחננו טהור.
מחלקת הכשרות
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל