עירוב העיר רמת גן
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
מנהל המחלקה - הרב אהרון כץ
בס"ד תמוז תש"ע

א)     מלאכת הוצאה היא אחת מל"ט מלאכות שבת. מקורה על פי התלמוד מצוואת משה לעם :"איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא"(שמות ל"ו). משה שישב במחנה לויה שהיה ברשות הרבים ציוה על העם שלא להביא מרשות היחיד שלהם לרשות הרבים שלו.

 

ב)     בהלכות הוצאה כמו במלאכות שבת האחרות יש איסורי תורה ויש איסורי דרבנן. האיסור העיקרי של תורה הוא בהוצאת חפצים ממקום המוגדר בהלכה כרשות היחיד למקום המוגדר כרשות הרבים, וכן הכנסתם של חפצים מרשות הרבים לרשות היחיד. כמו כן יש איסור תורה בעקירת החפץ ברשות הרבים והעברתו לאורך ארבע  אמות (כ2 מטרים) והנחתו ברשות הרבים. חכמים גזרו על איסורים אלה גם כאשר המקום אינו מקיים את כל התנאים ההלכתיים להיותו  רשות הרבים מן התורה.

 

ג)       כיום אנו מתייחסים לרוב רחובות הערים שלנו כמקום הנקרא בהלכה "כרמלית", והאיסור להוציא מהם  ואליהם, וכן האיסור להעביר בהם חפץ לאורך ד' אמות הוא איסור דרבנן בלבד.

 

ד)      הדרך המקובלת בהלכה מאז ימי המשנה והתלמוד להתיר איסורי הוצאה והעברה בערים או ביישובים היה על ידי הקפתם במחיצות , או יצירת "צורות פתח" מסביב למקומות היישוב. אפשרי על פי ההלכה הוא שילוב בין שתי השיטות הללו.

 

ה)     גם היקף העיר רמת גן עשוי ברובו על ידי מחיצות גמורות, כמו המחיצות האקוסטיות לאורך כביש מס' 4, המחיצות של נתיבי איילון , מחיצות הפרק הלאומי או בית החולים על שם שיבא והבסיס הצבאי הסמוך לו. בכל המקומות שאין אפשרות לסמוך על מחיצות קיימות הקמנו צורות פתח על פי כל כללי ההלכה.

 

ו)        בצד היקף העיר במחיצות ו|  או צורות הפתח אנו משתפים את כל בני העיר בעירובי חצרות. בכל שנה ערב חג הפסח אנו מזכים את בני העיר ומי שיתווסף עליהם באותה שנה בשותפות בחבילת מצות אחת. בני העיר זוכים בשותפות זו גם אם אינם מודעים לזיכוי הזה מדין "זכין לאדם שלא בפניו". על העירוב אנו מברכים ברכה "על מצוות עירוב" ומציינים מפורש שמטרתו להתיר הוצאה בין הרשויות הפרטיות השונות שבעיר וחצרותיהם לכל תושבי העיר ולכל הבאים לעיר.

 

ז)       גם רחוב ז'בוטינסקי, כביש מספר 4  ודרך אלוף שדה אינן ממלאים לדעת רוב הפוסקים את כל תנאי רשות הרבים ונידונים כמו כרמלית. על כן גם רחובות אלו נכללים בתוך עירוב העיר.

 

ח)     אנו דואגים לקבל בכל שנה את רשות מפקד המשטרה על מנת להכליל את כל תושבי העיר בעירובי החצרות למרות שיש בעיר מי שאינם שייכים למצוות עירוב.

 

ט)     צוות קבוע בודק את כל עירוב העיר בכל שבוע  ערב השבת, ומבצע בקביעות כל תיקון הנדרש לאחזקת העירוב על פי כל כללי ההלכה המחמירים. עבודה זאת נעשית בתיאום ובפיקוח רב הממונה על עירוב העיר ובהתייעצות קבועה עם רב העיר רמת גן.

 

י)        אנו שמחים להגיש לתושבי העיר מפה מדוקדקת המתארת בפירוט רב את גבולות קו העירוב של העיר שבהם מותר לטלטל בשבת ולהעביר חפצים המותרים בטלטול בשבת.

 

בברכה שנזכה לקבל עלינו את קדושת השבת ברוב שמחה.

 

 

 להורדת המפה לחץ כאן
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל