Double click to edit
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי

מכון לבר מצוה

ציון דרך בחייו של נער יהודי הוא ללא ספק – יום הגיעו למצוות. העליה לתורה בבית הכנסת מהווה את גולת הכותרת של המאורע, וככזו , דורשת מחתן הבר מצווה תקופת הכשרה

המועצה הדתית מקיימת ומתפעלת מכונים לבר מצוה במטרה להכשיר את נערי רמת גן לקראת מעמד עלייתם לתורה. מן הראוי לציין כי מאות נערים הוכשרו במכונים אלו עד היום.

הכנת הנערים מתבצעת הן באופן קבוצתי והן באופן אישי על ידי מורים מנוסים בעלי רוח רעננה, וכל נער לומד את הקריאה בנוסח המקובל עליו.

שיעורי ההכנה כוללים נושאים רבים ומגוונים:

-          חומר רקע כללי בנושא הקריאה בתורה וטעמי המקרא.

-          לימוד הקריאה, ההפטרה וברכותיהן.

-          הנחת תפילין והלכותיהן.

-          העמקת הידע והמושגים במורשת היהדות: תפילה, שבת ומועדי ישראל.

הורי התלמידים יכולים להסתייע במכונים לשם בחירת בית הכנסת בו יעלו בניהם לתורה וכן לרכישת תפילין וטלית במחירים נוחים.

המסיימים מקבלים תעודת סיום מהודרת.

הקשר עם נערים ממשיך להישמר לאורך השנים.

מחירי ההכנה הינם אטרקטיביים ונוחים לכל המעוניין.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למשרדי המועצה הדתית, רח' הרצל 47, טל': 6700555.

ניתן גם לפנות ישירות למכונים:

- עמותת 'מעשה ניסים'

רח' יהושפט 13, טל': 6769220, דוא"ל  maasehnisim@012.net.il

אפרים כהן      0505519330

- מכון 'רעות' שע"י ישיבת רמת גן.

רח' אצ"ל 39, טל': 6748424 

איציק גילברג  0504154216, itsik18@gmail.com

- 'נהורא'

רח' ביאליק 37, טל': 5740007, דוא"ל:  nehora@nehora.org.il

בניה זית      0547586054


מדריכים להכנה לבר מצווה

טנא צביקה, טלפון: 054-3338076  zvikaten@walla.com

רוט יהושע, טלפון: 050-8743933  roth.joshua69@gmail.com

עמית אמיתי, טלפון: 052-8896000  amitamity7@gmail.com

 

   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל