>
טופס שליחת דוא"ל
: נושא הפנייה
: כתובת מייל
: שם פרטי ומשפחה
: טלפון
: תוכן ההודעה
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל       
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי